Hvilken funksjon har meridianere? Western Academy of Medical Qigong | Grandmaster James A. Nystedt Skriv ut E-post

 

Meridianene er kroppens energibaner, og det er en forutsetning for god helse at energien strømmer fritt og harmonisk i disse energibanene. Når Qi flyter fritt kan den utføre sin funksjon som å gi næring til de vitale organene som igjen øker vår motstandskraft.