Hva er meridianer? Western Academy of Medical Qigong | Grandmaster James A. Nystedt Skriv ut E-post

 

Meridianer er energibaner i kroppen hvor Qi sirkulerer. Kineserne bruker begrepet Jing Luo, som kan oversettes med kanaler. Vår helse er avhengig av at det er en fri og balansert flyt av Qi gjennom disse energibanene. Det er langs hovedmeridianene du finner de aller fleste av kroppens akupunkturpunkter. To av de kuriøse meridianene har egne punkter, mens de andre seks kan nås gjennom punkter på hovedmeridianene. Meridianene forbinder alle kroppens deler, vev og organer med hverandre. Når vi trener Nei Ging Gong påvirker vi flyten av Qi i kroppens hovedmeridianer. I Luo Han Gong kan man også balansere Qi i de kuriøse meridianene.