Hva er medisinsk Qigong? Western Academy of Medical Qigong | Grandmaster James A. Nystedt Skriv ut E-post


Medisinsk Qigong er en del av Tradisjonell kinesisk medisin på lik linje med akupunktur, og bygger på de samme prinsippene. Gjennom de ulike øvelsene aktiviseres ulike akupunkturpunkter. God helse er avhengig av at energien flyter fritt og ved å trene medisinsk Qigong fremmes denne frie flyten. Når man trener medisinsk Qigong har man derfor muligheten til å ivareta sin egen helse.